Visselblåsare

Varför visselblåsa?

På Nordemansbil och Bil Nord strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka på länken nedan.

Vem kan rapportera?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Nordemansbil eller Bil Nord. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Vad kan rapporteras? Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Våra ärenden hanteras alltid i första hand av en extern mottagare. Vi anlitar advokatfirman VICI AB, 556954–3845 detta för att garantera oberoende hantering av ärenden. Har du fler frågor?


Rapportera